שלב ראשון:ליצור איתנו קשר ולתת לנו רשות ניהול לאתר ולבחור איזה תכנים או נתונים לעביר  

שלב שני אחרי הבחירה נעביר את התכנים או את הנתונים (מחיר לפי תכנים או שעות)

שלב שלישי אחרי העברת התכנים נעשה תשלום